Barnelitteratur

Barnelitteratur

Avhengig av hvilken generasjon du har vokst opp i, er det forskjellige verker og forfattere som dukker opp i hodet når spørsmålet om hva vi forbinder med barnelitteratur stilles. For noen er det Roald Dahl, for andre J.K. Rowling. For de som har barn er det viktig å...