Knut Hamsun

Knut Hamsun

Vi kan ikke snakke om norsk litteratur uten å komme innom Knut Hamsun. Han hadde en fantastisk måte å ordlegge seg på, selv om han med rette også ble kritisert for å ha vært sympatisk overfor Hitler og Tyskland under krigsårene. Klarer vi å skille en manns ideologiske...