Arv og miljø er et av Vigdis Hjorts mest leste verker, og høstet strålende kritikk da den ble gitt ut 2016. Bokens handling fortelles av Bergljot, og det er hennes refleksjoner og tanker som driver det hele. Det hele dreier seg om et arveoppgjør. I en søskenflokk på fire skal to av barna arve to hytter, mens de to andre skal kompenseres. Bergljot har i utgangspunktet brutt med foreldrene og to av søstrene, og bryr seg ikke.

Søsken nummer fire, broren Bård, aksepterer imidlertid ikke innholdet i testamentet. Etter hvert innser Bergljot at gamle familiekonflikter må tas opp, og hun må konfrontere de andre i familien med hennes tunge barndom. Tidlig i livet ble hun utsatt for misbruk, noe hun har slitt med å håndtere siden. Det hele kommer til overflaten igjen under feidene som utspiller seg familiemedlemmene imellom.

Vi trenger ikke å ha hatt en like tung barndom som Vigdis for å sette pris på Arv og miljø. Vigdis Hjorth er en svært dyktig forfatter, som skriver om hvor vanskelig det kan være å forholde seg til sin egen familie, og hun gjør det på en virkelighetsnær måte som kan fenge de fleste.