Dersom du ikke har noe imot å prøve deg på litt tung litteratur, bør du bryne deg på denne. Den guddommelige komedie ble skrevet av italieneren Dante Alighieri mellom 1308 og 1321, og er et av de mest innflytelsesrike litterære verkene noensinne. Verket er ofte en del av pensum for litteraturstudenter, og selv forfattere den dag i dag inspireres av Dantes store verk. Den guddommelige komedie er delt inn i tre deler:

  • Inferno (helvete)
  • Purgatorio (skjærsilden)
  • Paradisio (paradiset)

Hver del består av 33 sanger, og tallet 3 er en gjenganger (3 tall, 33 sanger, 33 strofer, 3 verselinjer). Første delen har teknisk sett 34 deler, slik at det totale verket utgjør til sammen 100 sanger.

Inferno

I denne delen befinner Dante, som også er protagonisten, seg i helvete. Her støter han på synder som kommer i form av ulike dyr, og han sliter med å passere disse for å komme seg på rett vei og til frelse. Da han er i ferd med å ødelegge seg selv reddes han av Vergil, som tar ham med til underverdenen. Her ledes Dante gjennom de ni sirklene i helvete, hvor hver påfølgende sirkel er verre og byr på grovere syndere enn den forrige.

Purgatorio

Dante reiser sammen med Vergil til Purgatorio, som også kalles skiringsheimen eller skjærsildberget. Her er det syv nivåer eller terrasser som gjelder, inspirert av de syv dødssyndene fra middelalderteologien. I Purgatorio renses sjelen for ulike synder, nemlig hovmod, misunnelse, vrede, dovenskap, griskhet, glupskhet og utukt. Dante må bestige skjærsildbergets syv nivåer. Dante blir badet i en elv kalt Lethe, etter at han har erkjent syndene sine.

Paradisio

Etter å ha vært i Purgatorio ledes Dante oppover mot himmelen av Beatrice, som representerer kristendommen. Himmelen har også ni sfærer, nemlig Månen, Merkur, Venus, Solen, Mars, Jupiter, Saturn, Fiksstjernene og Primum Mobile. Herfra går veien videre til det egentlige paradiset, Empyreum. Her oppe får Dante etter hvert se Gud, og slik forstår han hvordan alt henger sammen. Samtidig er synet her for godt til at menneskelig hukommelse og forstand kan oppfatte det.

Er du ute etter en god men samtidig overkommelig leseutfordring, er Dantes guddommelige komedie verdt å prøve seg på. Du trenger ingen forkunnskaper om datidens strenge religiøse tro for å kunne sette pris på dette udødelige mesterverket, og når du først har kommet inn i komedien er det lett å la seg bli oppslukt. Husk at ordet «komedie» har en noe annerledes betydning innenfor den kunstneriske verdenen enn de fleste er vant med i dag. I denne sammenhengen betyr komedie at eposet har en lykkelig slutt.

Komedien utgjør sammen med tragedien antikkens dramatiske former, noe som er verdt å vite dersom du skal entre verdenen av klassisk litteratur.