Ekko av en venn av Ingvar Ambjørnsen kom ut i 2019, og var da et etterlengtet gjensyn med den kjente og kjære karakteren Elling. Det var tross alt 20 år siden forrige bok om Elling kom ut. Denne gangen har dette dype, veltalte og artige sjarmtrollet flyttet inn i ny leilighet på Grefsen, hos Annelore Frimann-Clausen. Elling ser for seg et stille i underetasjen hos denne enkefruen, og han hevder å skulle bo her til sin død.

Som mange av oss husker fra tidligere Elling-romaner, er han fremdeles opptatt av Arbeiderpartiet og Gro Harlem Brundtland. Mappen med utklippene skal etter hvert leveres tilbake til Martin Kolberg, men her begynner ting å skjære seg. Elling mangler tross alt sosiale ferdigheter og lider av dype nevroser, og han havner raskt i ubeleilige situasjoner. Selvkontrollen han med varierende grad av suksess har klart å tilkjempe seg, blir satt på prøve.

Uten at vi skal avsløre for mye, kan vi si at han møter det litterære undergrunnsmiljøet i Oslo, og oppretter en Facebook-profil under et pseudonym. Ekko av en venn lever så absolutt opp til forventningene du kan hatt som Elling-fan!