Når trenger vi lesingen egentlig?

Lesing er et begrep vi mennesker er avhengig av. Skrift er noe som oppstår rundt oss overalt i samfunnet, og noe vi må klare å forstå for å kunne leve normale liv. Lesing av bøker har ekstremt mange fordeler, men barn og unge leser stadig mindre bøker. Bedre hukommelse, økt ordforråd og bedre grammatikk er bare noen stikkord om hvilke positive elementer bøker bidrar til.

Uthenting av bra informasjon ved lesing av bøker

Men hvordan skal vi klare å øke lesegleden? Lesegleden hos unge forsvinner ofte i det de kommer hjem fra skolen. En undersøkelse gjort av NRK tilsier at 74 prosent av ungdommer i alderen 25-15 år leser under fem bøker per år.. Lydbøker er også et ganske nytt fenomen som mange mener er veldig bra. For deg som kanskje ikke er så glad i lese, kan en lydbok erstatte godene til lesning av en bok.

Det er jo ulike lese temaer som er vesentlig viktigere enn andre, det å lese skjønnlitteratur har de samme fordelene som å lese alt annet. Men viktige temaer slik som helse og samfunn er jo viktigere å samle kunnskap om. Slik kommer vi inn på et viktig tema, kvinnehelse. Mennesker sitt kvinnesyn er blitt noe forvrengt. Dette gjør noe negativt med samfunnets forventninger til kvinnekropper og kvinneverdier. Sosiale mediers forestilling om kvinnehelse og kvinneverdier er noe helt annet enn det du vil få inntrykk av vis du leser litt om fakta artikler og forskning. Det er alltid kvinners valg hvordan deres kropper skal se ut. En tjeneste som fremmer kvinnehelse Motiva og gjør det sunt å bra og kunne endre litt på kvinnekroppen, på en trygg måte.

Leser man litt fakta litteratur og ikke bare scroller på sosiale medier, vil man få et bedre syn på mye.

Lesing av bøker har som sagt en positiv innflytelse på fysiske ferdigheter som hukommelse og ordforråd. Forskning viser at det har positiv innflytelse på det psykiske humøret også. En undersøkelse fra høgskolen i Molde tilsier at lesing har en stressreduksjonsjonerende måte å påvirke aktive lesere.

For mange spesielt yngre, så er ikke lesing en stor oppsluker av tid. Men nå som vi vet at lesing har så mange fordeler. Både for våre tanker om ulike temaer, for humøret vårt og for våre fysiske ferdigheter.